ค่ายสานฝัน จิตแพทย์ season 4 (onsite)

เปิดรับสมัครแล้ว !!
👨🏻‍💻   ค่ายสานฝันจิตแพทย์  (ONSITE) season 4 👩🏻‍💻

ปิดรับสมัครอีกครั้ง
รับสมัครน้องๆ  14-23 ปี !!
พบกับอาชีพที่น้องๆหลายคนรอคอย กับอาชีพ “จิตแพทย์” เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่จิตแพทย์เจ้าของอาชีพตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นจิตแพทย์ อยากทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพจิตแพทย์ผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ มากประสบการณ์

✨ สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้  ✨
– เรียนรู้งานของจิตแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับจิตแพทย์และทักษะด้านอาชีพ
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาจิตแพทย์
– วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
⏰ เวลา 10.00 – 17.00 น.
🏬 สถานที่ Sofin Space (Siam Square Soi1)
——————————————————————————————
ประวัติวิทยากร
นพ. การันตร์ วงศ์ปราการสันติ – คุณหมอการันตร์

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
– จบแพทยเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ทวั่ไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ปริญญาโทสาขา Media Psychology ที่ มหาวิทยาลัย University of Salford เมือง Manchester ประเทศ สหราชอาณาจักร
– จบจิตบำบัด Narrative Therapy Level 1 ที่ Institute of Narrative Therapy , London, UK
– จบจิตบำบัด ภาพยนตร์บำบัด (Cinema Therapy) ที่ Zur Institute
– จบจิตบำบัด Introduction to EMDR therapy and Stabilization in Thailand
– จบจิตบำบัด EMDR therapy level 1 in Thailand
– จบแพทย์ศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน หลักสูตรระยะสั้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– Medical education หลักสูตร online โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบา

Description