กิจกรรมห้องเรียนจำลองรังสีเทคนิค season 4

ONCEs Camp : กิจกรรมห้องเรียนจำลอง รังสีเทคนิค season 4
รายละเอียดกิจกรรม: 
เปิดรับสมัครอีกครั้ง รับสมัครน้องๆ  14-19 ปี !!

พบกับคณะที่น้องๆหลายคนรอคอย กับห้องเรียนคณะจำลอง รังสีเทคนิค เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่เจ้าของคณะตัวจริง

ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้น้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนและอยากทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค อยากทำงานในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล  ในภาครัฐและเอกชน
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของคณะมากประสบการณ์

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้

– เรียนรู้งานของนักรังสีเทคนิค คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับรังสีเทคนิคและทักษะด้านอาชีพ
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงาน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านรังสีเทคนิค
– วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ

รายละเอียดกิจกรรม

วันเรียน : 12 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.00 – 17.00 น.
เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)

ประวัติวิทยากร

คุณฐานันตา สุวรรณเลิศ (พี่ปุ๋ย)

ประวัติการศึกษา
สาขารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม :
– เจ้าของคลิป ‘ตามติดชีวิตนิสิตรังสีเทคนิค จุฬาฯ 1 วัน’
– เจ้าของช่องyoutube  “puyspace”
– ค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 14 และ 15
– Senior consultant -CU Open house Online tour 2021
– ประธานฝ่ายกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-อยุธยา 6
– Staff งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
– Staff CU first date

 

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

 

Description