กิจกรรมห้องเรียนจำลอง คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 5

ONCEs Camp : กิจกรรมห้องเรียนจำลอง คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 5
รายละเอียดกิจกรรม: 
เปิดรับสมัครอีกครั้ง !!
ห้องเรียนจำลองคณะนิเทศศาสตร์ ✨

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง

เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” ตอนคณะนิเทศศาสตร์ Season 5 📣

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
– เรียนรู้วิชาเรียนของคณะและสาขาที่น้องสนใจ
– คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัวสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
– Workshop พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์
– พบกับเพื่อน ๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงต่าง ๆ ของสายนิเทศศาสตร์
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้อง ๆ
– ฯลฯ

 

รายละเอียดกิจกรรม
วันเรียน :  วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 66
เวลา : 13.00 – 17.00 น.

เรียนผ่านโปรแกรม zoom

ประวัติวิทยากร:
พี่ปูนใส – นภเศรษฐ์ ผลจันทร์

ประวัติการศึกษา
มัธยมปลาย: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาเยอรมัน
มหาวิทยาลัย: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมที่ผ่านมา
แกนรุ่น คณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561-2562
แกนเอกสื่อสารองค์กร ปีการศึกษา 2564-2565
นักร้อง TU Band รุ่น 2020
ผู้ประสานงานนักร้อง งาน TU Band Singing Contest 2020

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
– ประกวดแผนการตลาดดิจิตัล โครงการ U Power
– ปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายเสียง / ฝ่ายสวัสดิการ / Slate
งาน Short Film และกางจอ

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

 

Description