กิจกรรมห้องเรียนจำลอง คณะวิศวกรรมเคมี รุ่น 5

ONCEs Camp : กิจกรรมห้องเรียนจำลอง คณะวิศวกรรมเคมี รุ่น 5

 

รายละเอียดกิจกรรม: 
ห้องเรียนคณะจำลองคณะวิศวกรรมไฟฟ้า
🧫รับสมัครน้องๆอายุ 14-19 ปี

🧫 พบกับค่ายพิเศษ ที่จะทำให้น้องๆได้สัมผัส และเข้าใจในการเรียน ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นของวิศวกรรมเคมี เพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนจากรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีตัวจริง เรียนรู้ไปด้วยกันกับonces camp กับห้องเรียนคณะจำลอง วิศวกรรมเคมี

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
– บอกเล่าประสบการณ์การเรียนมหาลัยวิทยาลัย
– บอกเล่าประสบการณ์การฝึกงาน
– กิจกรรม workshop สนุกๆ
– พบกับเพื่อนๆที่มีความสนใจเหมือนกัน
– เกียรติบัตร
– ฯลฯ

วันเวลา:
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม  2565
เวลา 9.00-13.00 น.

ประวัติวิทยากร:

พี่โอบ – สุประวีณ์ พุทธจักร

รุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและกิจกรรม

-ประธานค่ายฟันเฟืองสานฝันครั้งที่ 20 จังหวัดขอนแก่น
-รองประธานจัดกิจกรรมพี่สอนน้องครั้งที่ 16-17
ประธานชมรมนิสิตทุน
-ประธานค่ายวิศวพัฒน์ครั้งที่ 4 จังหวัดน่าน
-รองประธานค่ายลำพูนไม่ลำพังครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน
-ประธานกิจกรรมพี่สอนน้องวิศวพัฒน์ออนไลน์ครั้งที่ 1

– ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นในนามชมรม
– ได้เป็นตัวแทนคณะรับทุนภูมิพล

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

 

Description