ค่ายสานฝันเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 6

ONCEs Camp : ค่ายสานฝันเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 6

รายละเอียดกิจกรรม: 

เปิดรับสมัครอีกครั้ง รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!

พบกับอาชีพที่น้องๆหลายคนรอคอย กับอาชีพ “เทคนิคการแพทย์” เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่เทคนิคการแพทย์เจ้าของอาชีพตัวจริง

ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนและอยากทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ อยากทำงานในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ในภาครัฐและเอกชน
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ เจ้าของคณะมากประสบการณ์

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
  • เรียนรู้งานของเทคนิคการแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
  • รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
  • ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์และทักษะด้านอาชีพ
  • พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  • รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงาน
  • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์
  • วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
  • มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
  • E-book เทคนิคการแพทย์
  • ฯลฯ
วันเวลา:

19 ธันวาคม 2564 13.00-17.00 น.

ประวัติวิทยากร:

– ชนิศวรา ขันติวีรวัฒน์ (พี่พลอย)

-ประวัติการศึกษา
~ ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เกียรตินิยมอันดับ2)

-ประวัติการทำงาน
– Prime fertility clinic
– โรงพยาบาลธนบุรี

ผลงานการศึกษาดูงาน
– อบรมเกี่ยวงานด้าน Infertility ที่ มุมไบ ประเทศอินเดีย

 

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description