ค่ายสานฝันเภสัชกร รุ่นที่ 7

ONCEs Camp : ค่ายสานฝันเภสัชกร รุ่นที่ 7

รายละเอียดกิจกรรม: 

เปิดรับสมัครอีกครั้ง กิจกรรมห้องเรียนค่ายสานฝันเภสัชกร ” Pharmacist” รุ่นที่ 7
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพเภสัชกร

รับสมัครน้องๆ

เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ เข้าใจการทำงานจริงกับพี่เจ้าของอาชีพและเจ้าของคณะตัวจริง (มากันแบบแพ็คคู่)

ใครมีความฝัน อย่ารอช้า ! เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์และอยากทำงานด้านเภสัชกรรม
เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมาย

ที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ถึงประสบการณ์การเรียน หน้าที่ ทักษะ และได้ทดลองทำกิจกรรม workshop ด้วยตัวเอง ใครที่มีความสนใจและชื่นชอบ    สมัครกัน

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
  • เรียนรู้งานของเภสัชกร สิ่งที่ต้องเจอเมื่อประกอบอาชีพ
  • อนาคตกของาสายงาน คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
  • ร่วมเวิร์คช้อป รู้จักอาชีพ รู้จักคณะ
  • พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  • รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน
  • ความรู้เฉพาะทาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม
  • มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
  • e-book เภสัชกร
  • ฯลฯ
วันเวลา:

14 พฤศจิกายน 2564 09.30-13.30 น.

ประวัติวิทยากร:

วิทยากรคนที่ 1
ภญ.พิชชาอร บุตรทอง – พี่พราว

ประวัติการศึกษา
– คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
2561-2563 ประธานชั้นปีสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
2560–2561 ฝ่ายการตลาดสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
2563 – ปัจจุบัน เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ
( QC Pharmacist )
Pharmasant Laboratories Co.,Ltd

วิทยากรคนที่ 2
นสภ. พิชชาภา บุตรทอง – พริ้ง

ประวัติการศึกษา
– นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาอุตสาหการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
– กิจกรรมแนะแนวน้อง
– “open house swu”
– รับน้อง “แรกพบ Rx25”
– ค่ายหมอยาอาสา
– ค่ายแนะแนวน้อง “born to be a pharmacist”

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description