ค่ายเภสัชกรรุ่นเยาว์ season 2 (onsite)

เปิดรับสมัครแล้ว !!
💊   ค่ายเภสัชรุ่นเยาว์ (ONSITE) season 2 💊
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
รับสมัครน้องๆ  14-19 ปี
พบกับอาชีพที่น้อง ๆ รอคอย กับอาชีพ “เภสัชกร”
ใครสนใจ อยากทำความรู้จักอาชีพเภสัชกรแล้วละก็ ห้าม พลาดดดด!
💊 เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็น  เภสัชกร   อยากอยู่ในห้องยา อยากเรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติการเป็นเภสัชกร ครั้งนี้น้อง ๆ จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าของอาชีพตัวจริง เสียงจริง
✨ สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้  ✨
  • เรียนรู้งานของเภสัชกร  และประสบการณ์การทำงานจริง
  • ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์  พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
  • เรียนรู้เครื่องมือผ่านอุปกรณ์จริงและภาควิชาการ
  • ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับเภสัชกร และทักษะด้านอาชีพ ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
  • พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  • ถาม-ตอบกับสิ่งที่สงสัยต่างๆกับทางวิทยากรคนเก่ง
  • มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
  • อาหารอร่อยๆ
  • ฯลฯ
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2566
⏰ เวลา 10.00 – 17.00 น.
🏬 สถานที่ Clazy cafe ชั้น 3 (ลง bts สนามเป้า)
——————————————————————————————
ประวัติวิทยากร
นพ. การันตร์ วงศ์ปราการสันติ – คุณหมอการันตร์
ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
– จบแพทยเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ทวั่ไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ปริญญาโทสาขา Media Psychology ที่ มหาวิทยาลัย University of Salford เมือง Manchester ประเทศ สหราชอาณาจักร
– จบจิตบำบัด Narrative Therapy Level 1 ที่ Institute of Narrative Therapy , London, UK
– จบจิตบำบัด ภาพยนตร์บำบัด (Cinema Therapy) ที่ Zur Institute
– จบจิตบำบัด Introduction to EMDR therapy and Stabilization in Thailand
– จบจิตบำบัด EMDR therapy level 1 in Thailand
– จบแพทย์ศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน หลักสูตรระยะสั้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– Medical education หลักสูตร online โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Description