ค่ายสานฝัน เทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 7

ONCEs Camp : ค่ายสานฝัน เทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 7
รายละเอียดกิจกรรม: 

พบกับอาชีพที่น้องๆหลายคนรอคอย กับอาชีพ “เทคนิคการแพทย์” เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่เทคนิคการแพทย์เจ้าของอาชีพตัวจริง

ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนและอยากทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ อยากทำงานในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ในภาครัฐและเอกชน
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ เจ้าของคณะมากประสบการณ์

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
 • สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้
  – เรียนรู้งานของเทคนิคการแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
  รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
  – ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์และทักษะด้านอาชีพ
  – พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  – รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงาน
  – ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์
  – วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
  – มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
  – ฯลฯ
วันเวลา:

20 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 – 17.00 น.

ประวัติวิทยากร:

– ชนิศวรา ขันติวีรวัฒน์ (พี่พลอย)

-ประวัติการศึกษา
~ ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เกียรตินิยมอันดับ2)

-ประวัติการทำงาน
– Prime fertility clinic
– โรงพยาบาลธนบุรี

ผลงานการศึกษาดูงาน
– อบรมเกี่ยวงานด้าน Infertility ที่ มุมไบ ประเทศอินเดีย

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description