ค่ายสานฝัน สัตวแพทย์ (Veterinary) รุ่นที่ 10

ONCEs Thailand เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายสานฝันสัตวแพทย์ (Veterinary) รุ่นที่ 10

 

รายละเอียดกิจกรรม:

เปิดรับสมัครแล้ว
ONCEs Camp : ค่ายสานฝัน สัตวแพทย์ (Veterinary) รุ่นที่ 10

พบกับอาชีพที่น้องๆหลายคนรอคอย กับอาชีพ “สัตวแพทย์” เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่สัตวแพทย์เจ้าของอาชีพตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ อยากทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพสัตวแพทย์ผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ มากประสบการณ์

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

— ทัศนศึกษาออนไลน์ เรียนรู้งานของสัตวแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์และทักษะด้านอาชีพ
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงาน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาสัตวแพทย์
– วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ

วันเวลาและสถานที่:

📅 วันเรียน :  8 ตุลาคม 2565
เวลา 13.00 – 17.00 น.

เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)

หมายเหตุ  : สมัครได้แล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด
***ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน***
_______________________________________________________________________________________________

ประวัติวิทยากร:

บัณฑิต ชมกุหลาบ – พี่จุน

ประวัติการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2552 – 2558)

กิจกรรม/ประสบการณ์ระหว่างเรียน
• นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 3 เดือน สาขาสัตวแพทย์
ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
• โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
• พี่แนะแนวน้อง Eduzones  แนะนำเกี่ยวกับการเรียนสัตวแพทย์และการสอบเข้าคณะฯ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
กรมปศุสัตว์  (2561 – ปัจจุบัน)
โรงพยาบาลสัตว์ศิรินครินทร์ (2559 – 2561)

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description