ONCEs Camp ค่ายสานฝันเภสัชกร” Pharmacist” รุ่นที่ 9

ONCEs Camp : ค่ายสานฝันเภสัชกร ” Pharmacist” รุ่นที่ 9

รายละเอียดกิจกรรม: 
กิจกรรมห้องเรียนค่ายสานฝันเภสัชกร ” Pharmacist” รุ่นที่ 9
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพเภสัชกร

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี

เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ เข้าใจการทำงานจริงกับพี่เจ้าของอาชีพและเจ้าของคณะตัวจริง (มากันแบบแพ็คคู่)

ใครมีความฝัน อย่ารอช้า ! เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์และอยากทำงานด้านเภสัชกรรม
เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมาย

.

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
  • เรียนรู้งาน คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
  • ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับเภสัช
  • พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงต่างๆ
  • เกียรติบัตร
วันเวลา:

วันเรียน : 5 มิถุนายน 2565 เวลา : 9.30 – 13.30 น.

ประวัติวิทยากร:
วิทยากรคนที่ 1

ภญ.พิชชาอร บุตรทอง – พี่พราว

ประวัติการศึกษา
– คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
2561-2563 ประธานชั้นปีสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
2560–2561 ฝ่ายการตลาดสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
2563 – ปัจจุบัน เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ
( QC Pharmacist )
Pharmasant Laboratories Co.,Ltd

วิทยากรคนที่ 2
นสภ. พิชชาภา บุตรทอง – พริ้ง

ประวัติการศึกษา
– นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาอุตสาหการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
– กิจกรรมแนะแนวน้อง
– “open house swu”
– รับน้อง “แรกพบ Rx25”
– ค่ายหมอยาอาสา
– ค่ายแนะแนวน้อง “born to be a pharmacist”

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description