ห้องเรียนคณะจำลอง รังสีเทคนิค รุ่นที่ 2 by ONCEs Thailand

ONCEs Thailand เปิดรับสมัครแล้วห้องเรียนคณะจำลอง รังสีเทคนิค รุ่นที่ 2 by ONCEs Thailand

 

รายละเอียดกิจกรรม:

โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพที่ชอบ ความฝันที่ใช่

เปิดรับสมัครอีกครั้ง รับสมัครน้องๆ  14-19 ปี !!

พบกับคณะที่น้องๆหลายคนรอคอย กับห้องเรียนคณะจำลอง รังสีเทคนิค เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ
เข้าใจการทำงานจริงกับพี่เจ้าของคณะตัวจริง

ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

เพื่อให้น้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนและอยากทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค อยากทำงานในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล  ในภาครัฐและเอกชน
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของคณะมากประสบการณ์
.
.

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– เรียนรู้งานของนักรังสีเทคนิค คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับรังสีเทคนิคและทักษะด้านอาชีพ
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงาน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านรังสีเทคนิค
– วิชาที่ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ

.

วันเวลา:

วันเรียน :  13 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 – 17.00 น.
เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)

*****ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน

—————————————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————————————–

ประวัติวิทยากร:

ฐานันตา สุวรรณเลิศ (พี่ปุ๋ย)

-ประวัติการศึกษา
สาขารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม :
– เจ้าของคลิป ‘ตามติดชีวิตนิสิตรังสีเทคนิค จุฬาฯ 1 วัน’
– เจ้าของช่องyoutube  “puyspace”
– ค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 14 และ 15
– Senior consultant -CU Open house Online tour 2021
– ประธานฝ่ายกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-อยุธยา 6
– Staff งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
– Staff CU first date

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description