ห้องเรียนจำลองคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 4

ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลองคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 4

 

รายละเอียดกิจกรรม: 

โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะที่ชอบ ความฝันที่ใช่

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง

เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง”

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– เรียนรู้วิชาเรียนของคณะและสาขาที่น้องสนใจ
– คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัวสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
– พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงต่างๆของคณะนิเทศศาสตร์
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ

 

วันเวลา:

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
เวลา : 13.00 – 17.00 น.

ประวัติวิทยากร:

พี่มายด์ – ประพิชญา เชี่ยววณิชกุล
การศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
– ประกวดแผนการตลาดดิจิตัล โครงการ U Power
– ปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายเสียง / ฝ่ายสวัสดิการ / Slate
งาน Short Film และกางจอ

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description