ห้องเรียนจำลอง คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4

ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม: 
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะที่ชอบ ความฝันที่ใช่
รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง  ประสบการณ์เน้นๆ
เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” กันได้เลย !!
สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
  • เรียนรู้งานของวิศวะ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
  • ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับวิศวะ
  • พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์
  • เกียรติบัตร
วันเวลา:

23 มกราคม 2565 13.00 – 17.00 น.

ประวัติวิทยากร:
การศึกษา
พี่คะน้า – นางสาวกัญญาลักขณ์ พุทธนิสัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมและผลงาน
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (The Patient Counseling Event, PCE) ปี 2564
– กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นสร้างห้องสมุด
– ค่ายอาสาสอนหนังสือนักเรียนมัธยมปลายต่างจังหวัด
– ค่ายอนามัยเพิ่มการเข้าถึงในการตรวจสุขภาพที่ต่างจังหวัด
– ค่ายเภสัชศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
– แกนสันทนาการ
– open house การเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ค่ายรับน้อง CU first date

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description