ONCEs Camp ห้องเรียนจำลอง คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) รุ่น 2

ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดกิจกรรม: 
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะที่ชอบ ความฝันที่ใช่
รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง  ประสบการณ์เน้นๆ
เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” กันได้เลย !!
สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :
  • เรียนรู้ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของคณะตัวจริงอย่างถูกต้อง
  • ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
  • พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
  • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงต่างๆของคณะ
  • เกียรติบัตร
วันเวลา:

วันที่  21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ประวัติวิทยากร:

👧🏻 ประวัติวิทยากร

ธนัชพร วระพงษ์สิทธิกุล – พี่เท็น

ประวัติการศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.94

กิจกรรม
📌พี่กลุ่มรับน้องคณะอักษรศาสตร์
📌 จัดทำโครงการ Engquality ติวข้อสอบแกทฟรีร่วมกับเพื่อนในเอกอังกฤษ
📌 Moderator ในโครงการ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) 2022
📌 ผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Poetry ให้สถาบัน English by P’M

รางวัลที่ได้รับ
📌 รางวัลเงินทุนศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 1 สูงสุด
📌 รางวัลเงินทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รายวิชา 2202314 แปลไทย-อังกฤษ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description