ONCEs Camp : จิตวิทยารุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

ONCEs Camp : จิตวิทยารุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

 

รายละเอียดกิจกรรม: 

ค่ายที่จะให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับคณะจิตวิทยาและเรื่องรอบตัวทางจิตวิทยามากขึ้น

รับสมัครน้องๆอายุ 14-19 ปี
พบกับค่ายพิเศษ ที่จะทำให้น้องๆได้สัมผัส และเข้าใจในการเรียน ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นของคณะจิตวิทยา เพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้ในด้านจิตวิทยาจากรุ่นพี่คณะจิตวิทยาตัวจริง เรียนรู้ไปด้วยกันกับonces camp กันได้เลย !!

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเรียนจิตวิทยา
– เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างการเรียน
– ฝึกการตั้งคำถามวิจัยและลองสวมบทบาทนักจิตวิทยา
– พบกับเพื่อนๆที่มีความสนใจเหมือนกัน
– เกียรติบัตร
ฯลฯ

วันเวลา:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 – 13.30 น.

ประวัติวิทยากร:

พี่ฝ้าย – คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์และกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
– Staff- ศิลป์-วัฒน์ (คณะกรรมการนิสิตคณะจิตวิทยา (กนจว))
– Staff- Anacoach season 2 (TACT)
– Staff- Anacoach season 3 (TACT)
– Core team- Anacoach Pro 2019 (TACT)
– Internship- Project association (Life Education TH)
– Part time- Project association (Life Education TH)
– Fellow- Teacher at Huayyangsuksa school, Rayong (Teach For Thailand)
– Facilitator/Helper – TACT/Life Ed/SEAC

 

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

 

Description