Film Production trip เรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ รุ่นที่ 5

ONCEs Camp : Film Production trip เรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ รุ่นที่ 5

รายละเอียดกิจกรรม: 

🧑🏻👩🏻 รับสมัครน้องๆ อายุ (14-23 ปี)

เรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ “Film Production trip”

โปรเจคที่จะทำให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพที่ชอบ ความฝันที่ใช่!

“ONCEs Camp ตอน การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) Season 5”

สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากทำงานในสายงานการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ต้องการค้นหาตัวตน และเรียนรู้หน้างานจริง พลาดไม่ได้! กับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไม่จำต้องมีพื้นฐาน ขอแค่มีใจรักก็สามารถเข้าร่วมได้

 

✨ สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ ✨
– รู้จริง รู้ลึกเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
– ได้เวิร์คช้อปจริงในส่วนของ Film & Photography การกำกับการแสดง ฯลฯ
– ได้เจอเพื่อนๆ ที่มีความฝันแบบเดียวกัน
– ได้เรียนรู้จากวิทยาการผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำภาพยนตร์โดยตรง
– อาหารเที่ยง 1 มื้อ
– มีเกียรติบัตรสำหรับน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไปใส่พอร์ตเป็นประวัติกิจกรรมได้เลย

*รับสมัครเพียงแค่ 25 คน เท่านั้น!*
ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน

วันเวลา:

30 มกราคม 2565 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : 

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ (ใกล้กับAirport Rail Link สถานีหัวหมาก)

ประวัติวิทยากร:

อาจารย์อันยา สวิทยานนท์ (ภาพรวมนิเทศศาสตร์)
อาจารย์ฑิฐตนา พวงอินทร์ และ อาจารย์ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย (Workshop for Film & Photography)
อาจารย์กนกพร โชติวิสิทธิ์ (Workshop for Acting)

 

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description