ONCEs Camp : ค่ายครู Junior รุ่นที่ 3

ONCEs Camp : ค่ายครู Junior ss.3

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ONCEs Camp เปิดรับสมัครอีกครั้ง!

ONCEs Camp : ค่ายครู Junior season 3
ค่ายที่จะให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และหน้าที่ของครูมากขึ้น

รับสมัครน้องๆอายุ 14-19 ปี
พบกับค่ายพิเศษ ที่จะทำให้น้องๆได้สัมผัส และเข้าใจในการเรียน ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นของคณะครุศาสตร์ เพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนจากรุ่นพี่คณะครุศาสตร์ที่ประกอบอาชีพครูตัวจริง เรียนรู้ไปด้วยกันกับonces camp กันได้เลย !!

กับค่ายครู Junior
ที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ถึงประสบการณ์การเรียน หน้าที่ ทักษะ และได้ทดลองออกแบบการสอนด้วยตัวเอง
ใครที่มีความสนใจและชื่นชอบในการสอน อย่ารอช้า

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเรียนครุศาสตร์
– เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างการเรียน
– ฝึกออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
– พบกับเพื่อนๆที่มีความสนใจเหมือนกัน
– เกียรติบัตร
ฯลฯ

วันเวลา:

วันที่ 7 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 – 13.30 น.
เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)

*****ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน

—————————————————————————————————————————————————–

ประวัติวิทยากร:

พี่ชายเพชร – ฐานิน พงษ์กิจกรภักดิ์
เกียรตินิยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์และกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
– หัวหน้านิสิตคณะครุศาสตร์
– ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
– รางวัลนิสิตฝึกสอนดีเด่น
– รางวัลนิสิตผลิตสื่อดีเด่น
– ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิจตุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม
– ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description