ONCEs Camp ค่ายกิจกรรมนักกฎหมายรุ่นเยาว์ (LAW CAMP)

ONCEs Camp : ค่ายกิจกรรมนักกฎหมายรุ่นเยาว์ (LAW CAMP)

รายละเอียดกิจกรรม: 

ค่ายที่จะให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียน เรื่องราวของกฎหมายและกิจกรรม workshop สนุกๆแบบนักกฎหมายตัวจริง!!

รับสมัครน้องๆอายุ 14-19 ปี

พบกับค่ายพิเศษ ที่จะทำให้น้องๆได้สัมผัส และเข้าใจในการเรียน ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นของการเป็นนักกฎหมาย เพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนจากรุ่นพี่คณะนิติศาสตร์ เรียนรู้ไปด้วยกันกับonces camp กันได้เลย !!

กับกิจกรรมนักกฎหมายรุ่นเยาว์ !!
ที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ถึงประสบการณ์การเรียน หน้าที่ ทักษะ และได้ทำกิจกรรม workshop ด้วยตัวเอง ใครที่มีความสนใจและชื่นชอบในเรื่องกฎหมาย อย่ารอช้า !

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากกิจกรรมนี้
– การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์
– ประสบการณ์การเรียนมหาลัยวิทยาลัย
– ประสบการณ์การฝึกงาน
– กิจกรรม workshop สนุกๆ
– พบกับเพื่อนๆที่มีความสนใจเหมือนกัน
– เกียรติบัตร
– ฯลฯ

เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)

*****ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน

—————————————————————————————————————————————————–

วันเวลา:

วันที่ 29 มกราคม 2565   เวลา 13.00 – 17.00 น.

ประวัติวิทยากร:
พี่เนิส – พัชรพร บำรุงศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรม:
📌 เจ้าของเพจ Summary law แจกสรุปวิชากฎหมาย
พี่ค่ายต่างๆที่จัดขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหิดล
📌นักร้อง Law tu band ขึ้นแสดงตามวันสำคัญต่างๆของคณะ
📌หัวหน้าพาเหรดเฟรชชี่ของคณะ

พี่ผ้าฝ้าย – ภัคจิรา กาญจนาโรจน์พันธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌กลุ่มนิติวิชาการ ฝ่ายทะเบียน
📌เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการปฎบัติงานทางกฎหมาย ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
📌เจ้าของ study gram : Law_studyxx
📌YouTube : cotton

พี่ว่าน – อธิภัทร ชลันวรพล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌ทูตรพีเเห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌ฝ่ายวิชาการ ค่ายธรรมศาสตร์-ชลบุรี ครั้งที่ 28
📌 ฝ่ายกิจกรรม ค่าย Pre-Camp เปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description