ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 5

ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 5

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ONCEs Camp เปิดรับสมัครอีกครั้ง!

กิจกรรมห้องเรียนคณะจำลอง
ตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ SS5
.
.
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะที่ชอบ ความฝันที่ใช่

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง
.
.
เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” กันได้เลย !!

ตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ SS5

เรียนรู้วิชาจริง เรียนจริง สอนจริง !!
เข้าใจการศึกษาต่อและวางแผนการเรียนแบบถูกต้องกับพี่เจ้าของคณะตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!
.
.

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

– เรียนรู้งานของทันตแพทย์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับทันตแพทย์
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงาน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงทันตแพทย์
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ
.
.

วันเวลา:

วันที่ 27 สิงหาคม 2565
เวลา  09.30 – 13.30 น.

เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line  (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)
**ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน**

________________________________________________________________________________________________

ประวัติวิทยากร:

พี่แจน – ทพญ.วัลครินทร์ เพชรพิรุฬห์ศิริ

ปริญญาตรีทันตเเพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description