ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6

ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ONCEs Thailand เปิดรับสมัครอีกครั้ง !!
กิจกรรมห้องเรียนคณะจำลอง ตอน คณะเภสัชศาสตร์
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะที่ชอบ ความฝันที่ใช่

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง
เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” กันได้เลย !!

ตอน คณะเภสัชศาสตร์  รุ่นที่ 6

เรียนรู้วิชาจริง เรียนจริง สอนจริง !!
เข้าใจการศึกษาต่อและวางแผนการเรียนแบบถูกต้องกับพี่เจ้าของคณะตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

.
.

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

–  เรียนรู้งานของเภสัชกร สิ่งที่ต้องเจอเมื่อประกอบอาชีพ
อนาคตกของาสายงาน คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว รวมไปถึงการทำงาน ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
–  ร่วมเวิร์คช้อป รู้จักอาชีพ รู้จักคณะ
–  พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
–  รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ปฎิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน
–  ความรู้เฉพาะทาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม
–  มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
–  ฯลฯ
.

วันเวลา:

วันเรียน : 10 กันยายน 2565
เวลา :  13.00-17.00 น.
เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)

ประวัติวิทยากร:

พี่คะน้า – นางสาวกัญญาลักขณ์ พุทธนิสัย

การศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมและผลงาน
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (The Patient Counseling Event, PCE) ปี 2564
– กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นสร้างห้องสมุด
– ค่ายอาสาสอนหนังสือนักเรียนมัธยมปลายต่างจังหวัด
– ค่ายอนามัยเพิ่มการเข้าถึงในการตรวจสุขภาพที่ต่างจังหวัด
– ค่ายเภสัชศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
– แกนสันทนาการ
– open house การเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ค่ายรับน้อง CU first date

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description