ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 7

ONCEs Camp : ห้องเรียนจำลอง คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 7

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ONCEs Camp เปิดรับสมัครอีกครั้ง!

กิจกรรมห้องเรียนคณะจำลอง
ตอน คณะนิติศาสตร์  รุ่นที่ 7
.
.
โปรเจคที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับคณะที่ชอบ ความฝันที่ใช่

รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !!
พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง
.
.
เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” กันได้เลย !!

เรียนรู้วิชาจริง เรียนจริง สอนจริง !!
เข้าใจการศึกษาต่อและวางแผนการเรียนแบบถูกต้องกับพี่เจ้าของคณะตัวจริง
ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!
.
.

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

-เรียนรู้งานของนักนิติศาสตร์ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัว
รวมไปถึงการทำงาน  ข้อมูลจากเจ้าของอาชีพตัวจริงอย่างถูกต้อง
– ร่วมเวิร์คช้อปกิจกรรมเกี่ยวกับนิติศาสตร์
– พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
– ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงนิติศาสตร์
– มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
– ฯลฯ
.
.

วันเวลา:

วันที่ 15 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30 – 13.30 น

เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line  (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส)
**ขออนุญาตปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน**

________________________________________________________________________________________________

ประวัติวิทยากร:

พี่ฟ้า – สิปาง จรัสจรรยาวงศ์
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เกียรตินิยมอันดับ 1

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
– ใบอนุญาติว่าความวิชาชีพทนายความ
– ฝึกงานที่ศาลแรงงาน
– เลขาชมรมนกสีขาว  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– เข้าร่วมการแข่งขัน Chula Legal Tech Competition (ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพกฎหมาย)
– ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Disney ICP International Program  ที่ Disney World, USA

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description