ONCEs Camp : VET LAB พัฒนาทักษะสู่สัตวแพทย์ในฝัน รุ่นที่ 4

ONCEs Camp : VET LAB พัฒนาทักษะสู่สัตวแพทย์ในฝัน รุ่นที่ 4

 

รายละเอียดกิจกรรม: 

ช่วงที่ 1 : พาร์ทอบรมความรู้
– แนะนำการเรียน การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
– บอกเล่าประสบการณ์จริง
– โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และทำอาชีพอะไรได้บ้างเมื่อเข้าสู่โลกการทำงาน
ฯลฯ

ช่วงที่ 2  : พาร์ทอบรมความรู้และ  Workshop

– มีแบบฝึกหัดและโจทย์จริงให้น้องๆได้ฝึกเรียนรู้
– กระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ (ใช้อุปกรณ์)

ช่วงที่ 3 พาร์ทอบรมความรู้และ  Workshop

– การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์

ช่วงที่ 4
ถาม- ตอบกับพี่เจ้าของคณะ &  และการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ
– สอบถามประเด็นต่างๆที่ยังสงสัยเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจ ให้มีความมั่นใจมากขึ้น

.

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ :

–  พัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์
–  ร่วมเวิร์คช้อปและเรียนรู้งานของสัตวแพทย์กันแบบเจาะลึก
–  พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
–  Box set สุดเจ๋ง (กล่องอุปกรณ์สำหรับทำเวิร์คช็อป)
–  แรงบันดาลใจดีดี ช่วยเติมไฟให้น้องๆ
–  มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ
–  ฯลฯ

 

วันเวลา:

วันเรียน :  30 กรกฎาคม 2565
เวลา :  13.00 – 17.00 น.

สถานที่

วันเรียน : 6 สิงหาคม 2565
เวลา :  13.00 – 17.00 น.

 

ประวัติวิทยากร:

พี่จีน – ตะวันวาด ลีลาพร

การศึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม :
– ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
– ทีมงานฝ่ายวิชาการงาน OPEN HOUSE CHULA 2019 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้เข้าร่วมโครงการ international veterinary student association (IVSA) ร่วมกับ royal veterinary college, university of london ประเทศอังกฤษ
– เจ้าของ Studygram : Vetstudentlife_

 

 

 

ช่องทางติดต่อ: @oncesthailand

Description