ค่ายสานฝัน

ค่ายสานฝัน

เรียนรู้อาชีพต่างๆกับเจ้าของอาชีพตัวจริง พร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นๆ รับฟังประสบการณ์ วิธีการเตรียมตัวและพบเจอเพื่อนๆที่มีความฝันเหมือนกัน

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

บรรยากาศ กิจกรรม