วิชานอกกรอบ

วิชานอกกรอบ

เรียนรู้วิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน   โดยการเก็บข้อมูลและอ้างอิงจากความต้องการของเยาวชนและโลกยุคในศตวรรษที่ 21  ซึ่งมีวิทยากรที่มีความสามารถในวงการต่างๆ ร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ อาทิเช่น วิชาจิตวิทยาวัยรุ่น 

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

บรรยากาศ กิจกรรม