ห้องเรียนคณะจำลอง

ห้องเรียนคณะจำลอง

ทั้งภาคทฤษฎีและกิจกรรม กับรุ่นพี่คณะต่างๆ ในสถาบันในฝัน พร้อมเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ การเรียน  และการมีโอกาสได้ลองเรียนวิชาจากคณะนั้นก่อนศึกษาจริง

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

บรรยากาศ กิจกรรม