เรียนจบเภสัชศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง?

จบคณะเภสัชศาสตร์ ทำงานที่ไหนได้บ้าง_
Blog & News

เรียนจบเภสัชศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง?

เรียนจบเภสัชศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง?

น้องๆหลายคนมีความฝันอยากเรียนเภสัช มาดูกันว่าคณะนี้จบมาแล้ว สามารถทำอะไรได้บ้าง? ใช่อย่างที่เราคิดไหม

เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา

โดยจะมีหน้าที่หลักๆในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาคุณภาพยา ซึ่งจะต้องคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างยา คุณภาพของยา ที่จะตองคงตัว และให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เภสัชกรด้านการผลิตยา

มีหน้าที่ในการดูแลควบคุมและกำกับการผลิตยา ทั้งในส่วนของ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีด พ่น ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการผลิต

มีสารที่สำคัญอยู่ครบถ้วน ไม่มีสารอื่นปนเปื้อน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในคุณภาพและควมปลอดภัย ก่อนปล่อยออกสู่ท้องตลาด

เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ดูแลผลิตภัณ์ยา การใช้ การจ่ายยา ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้องของยา

เภสัชกรด้านการตลาดยา

ทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ มีหน้าที่ดูแลกลยุทธ์การสื่อสารบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าและสนับสนุนให้เกิดยอดการใช้ยา สายงานในแผนก: Product executive, Product manager, Marketing lead, Business unit manager

รวมถึงการให้ความรู้ยา ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆอีกด้วย

เภสัชกรโรงพยาบาลหรือชุมชน

มีหน้าที่ในการออกยาให้กับผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลหรือชุมชน ซึ่งรวมถึงเภสัชกรที่มีคลีนิคเป็นของตัวเองด้วย

หลักๆคือเป็นผู้ส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่คนในโรงพยาบาลและชุมชน

.

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

Line : @oncesthailand

Instagram : oncesthailand

Twitter : oncesthailand

Leave your thought here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.